Over Lieregaard

Lieregaard is een plek, een atelier, een tuin.

Lieregaard is een plek om je creativiteit te ontdekken en naar buiten te brengen.

Lieregaard is een centrum, een ontmoetingsplaats van mensen die willen ervaren wat het betekent om creativiteit een plaats in hun leven te geven.

Lieregaard wil mensen  begeleiden en ondersteunen in hun zoeken naar een persoonlijke vormgeving.

Over Dominique D'Haese
dominique d'haese

Ik ben vrouw, moeder, grootmoeder en partner.

Relaties met mens en natuur, kunst en creativiteit vormen de rode draad in mijn leven.

Wat ik in mijn begeleidend werk heel belangrijk vind is mensen hun eigen beeldende innerlijke taal leren ontdekken. Ik zie techniek als een hulpmiddel, geen doel op zich.

Ik geloof heel sterk in de helende werking van beeldend werk, zeker als het uit diepere innerlijke lagen ontstaat.

Zelf volgde ik diverse opleidingen waaronder: beeldhouwen (restauratie in steen, avondacademie en workshops bij verschillende beeldhouwers), Kunstzinnig coachen (De Kleine Tiki), Helend werken met liefde en mededogen (Hartacademie, La Cordelle) bij Hein Stufkens.

Mijn voornaamste vaardigheden zijn: beeldhouwen in steen, boetseren, tekenen en schilderen, luisteren en inleven.

Willem, mijn levensgezel, en ik ontvangen  je hartelijk  in Lieregaard.

Dominique

Dominique
Willem

 

Over Willem van der Zwet

Willem van der Zwet

Mijn bijdrage aan Lieregaard had en heeft vooral een ondersteunend karakter. Ik hou me achter de schermen bezig met adressenbestanden, mailings en meer zichtbaar met het opzetten van het atelier en het zetten van koffie en thee en het maken van soep.
En, vanaf het begin, heeft er ook een stukje Lieregaard Poorterye bestaan. Dat sluit heel sterk aan bij Lieregaard als inspiratiebron. De tuin om vorm te geven, je te uiten, jezelf beter te leren kennen, kortom bewuster op weg te zijn. Daar vind ik mijn plaats als coach. Ik heb veel jaren gedetineerden begeleid en jongeren gecoacht die hun leven een grote wending wilden geven. Daar liggen mijn kwaliteiten.
Ik wil je graag coachen wanneer je voor een lastige fase in je leven staat, wanneer je het roer om wilt gooien, meer regie wilt hebben over waar je met je leven naar toe wilt, of wanneer je op weg naar een belangrijk doel in je leven iemand naast je wilt hebben om je scherp te houden. Ik nodig je graag uit om verder te kijken onder coaching bij het menu begeleidingen.
Ik geef ook al jaren vorm... aan klei. Ik ben pottenbakker. Met mijn handen in de klei maak ik vooral gebruiksgoed. Het bijzondere in mijn werk zit vooral in het glazuur. Ik beschilder mijn tassen, kommen en schalen waardoor het individuele karakter van mijn werk nog meer wordt benadrukt. In de webgalerie kun je daar een en ander van vinden.

Weet je welkom bij Dominique en mij, bij Lieregaard,

Willem van der Zwet