Mijn uitgangspunten bij coaching


Eigenschappen, kwaliteiten, vaardigheden, elementen die ik als coach hanteer

Ik ga uit van de waardigheid van mensen.
(Artikel 1 Universele Verklaring van de rechten van de mens: Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.)
En ik beschouw mensen als ongelooflijk krachtige wezens. Iedereen heeft in wezen alles in zijn leven al opgelost.
Eigenwaarde, gelijkwaardig, zelfwaarde, respect.

Ik vraag bij de start van een coachingsrelatie expliciet je toestemming om je te mogen coachen. Daarvoor is duidelijkheid over de inhoud/ het doel van de coaching noodzakelijk.

Ik verbind me aan jouw doel en voor mij betekent dat dat onze coachingsrelatie beperkt is tot dat 'veld'.

Als coach neem ik vooral waar en zeg ik je wat ik zie. In de bedoelde vorm van coaching betekent dat dat de coach luisteren kan zijn, zich leeg kan maken om er voor zijn partner te zijn. Ik ben doorgaans voldoende opmerkzaam om te merken dat mijn luisteren naar jou gestoord wordt door het luisteren naar andere , vooral mijn eigen interne dialogen.
Dat impliceert dat ik geregeld zal checken of ik nog aansluiting heb bij jouw verhaal.

Ik ben me er van bewust dat er in onze werkzame relatie een niet-oordelende houding vereist is. Zodra ik me weer bewust ben van mijn oordeel breng ik me weer terug naar de feiten. En wanneer ik denk dat de betekenis die ik geef aan de feiten die jij vertelt relevant kunnen zijn, dan zal ik die in gesprek brengen.

Ik ga er in mijn aanpak vanuit dat jij de enige bent die de oplossing voor het bereiken van het doel in zich heeft.
Ik stel vooral vragen en onderzoek samen met jou de te volgen piste, ik ondersteun je waar ik kan.

Ik sta open voor feedback en kritiek op mijn aandeel in de coaching.

Ik voel me vrij en open om, waar nodig, ook mijn innerlijk kenbaar te maken, vooral daar waar dat invloed heeft op het proces.

Je hebt er recht op dat ik je vertel wat ik nodig vind in het kader van het proces.

Ik heb aandacht voor mijn eigen emoties en de effecten die ze bij jou kunnen oproepen. Ik gebruik ze ook ter ondersteuning van het proces doorheen de begeleiding.
Ik heb evenzo aandacht voor jouw gevoelens en emoties en zal die ook erkennen.

Mijn rol is eerder volgend en ik kan ook sturende elementen inbrengen zonder dat die leidend worden.

Ik ben empathisch, met een meedogenloos mededogen.

Mijn grondhouding is die van waar is mijn partner het meest mee gediend.

Belangrijke elementen in een veranderings- en zeker in een transformatieproces, zijn voor mij keuze, mogelijkheid, verantwoordelijkheid en engagement.

Intention, attention, connection in action.
De bedoeling is het prille bewustzijn van iets dat je wilt realiseren.
Aandacht geven, vragen en krijgen zijn als een natuurlijke brandstof, zonne-energie.
Verbinding is de natuurlijke omgeving waarin en waarmee je iets realiseert.
De aktie is datgene wat je woord gestalte moet geven.

En verder rest mij
Dank
dank aan oneindig veel mensen in
ontmoetingen
kursussen
workshops
lezingen
opleidingen
en aan de schrijvers van de vele teksten en boeken
en speciaal dank aan Door de Graaf die zeer belangrijk is geweest voor de weg die mijn leven heeft genomen.

Dank ook aan jou wanneer je de moeite hebt genomen om dit allemaal door te lezen.

En dank bij voorbaat aan jou die er voor kiest om samen met mij die weg op te gaan, want ook jij zult mij weer iets over mezelf leren, bewust zijn.

 

Willem van der Zwet
2014 Gent


Terug naar begeleiding

Mocht u meer informatie wensen neem dan gerust contact met ons op.